Limity 2022

Małym podatnikiem VAT jest przedsiebiorca do kwoty 5.513.000 zł (1.200.000 euro) obrotu brutto w 2022 roku (w przypadkach niekrótych przedsiebiorców głównie uzyskującym wynagrodzenie prowizyjne limit jest mniejszy i wynosi 207.000 zł (45.000 euro) obrotu brutto.

Małym podatnikiem z punktu widzenia przepisów CIT i PIT jest przedsiębiortwo do limitu obrotu w 2021 roku w wysokości 9.188.000 zł tj. 2.000.000 euro.

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT do kwoty 200.000 zł.
 
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych - od 9.188.200 zł  (2.000.000 euro) przychodu z 2021roku.
 
Limit do ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - do 9.188.200 zł  (2.000.000 euro) przychodów rocznie.
 
Limit do przychody opodatkowanych ryczałtem kwartalnie - do 918.820 zł (200.000 euro) przychodów rocznie.
 
Limit do jednorazowej amortyzacji- kwota 230.000 zł (50.000 euro), przy czym limit 3-letni wynosi 200.000 euro.
 
Wysokość limitów zwalniających z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej:  20.000 zł.
 
Limit transakcji dokonywanych bez pośrednictwa rachunku bankowego: 8.000 zł.