Limity 2023

Małym podatnikiem VAT jest przedsiebiorca do kwoty 9.654.000 zł (2.000.000 euro) obrotu brutto w 2022 roku (w przypadkach niekrótych przedsiebiorców głównie uzyskującym wynagrodzenie prowizyjne limit jest mniejszy i wynosi 217.000 zł (45.000 euro) obrotu brutto.

Małym podatnikiem z punktu widzenia przepisów CIT i PIT jest przedsiębiortwo do limitu obrotu w 2021 roku w wysokości 9.654.400 zł tj. 2.000.000 euro.

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT do kwoty 200.000 zł.
 
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych - od 9.654.400 zł  (2.000.000 euro) przychodu z 2022 roku.
 
Limit do ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - do 9.654.400 zł  (2.000.000 euro) przychodów rocznie.
 
Limit do przychody opodatkowanych ryczałtem kwartalnie - do 965.440 zł (200.000 euro) przychodów rocznie.
 
Limit do jednorazowej amortyzacji- kwota 241.000 zł (50.000 euro), przy czym limit 3-letni wynosi 200.000 euro.
 
Wysokość limitów zwalniających z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej:  20.000 zł.
 
Limit transakcji dokonywanych bez pośrednictwa rachunku bankowego: 15.000 zł.