Wskaźniki 2022

 

Wysokość składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą aktualna od stycznia 2022

RODZAJ

KWOTY PODSTAWOWE

KWOTY PREFERENCYJNE

SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

ZUS SPOŁECZNY

1.124,23

921,06

285,71

265,59

ZUS ZDROWOTNY

 

 

 

 

FP i FGŚP

87,05

87,05

0

0

RAZEM

1.211,28 

1.124,23

                               285,71

263,59

Minimalna podstawa naliczania składek na ubezpieczenie społeczne w 2022 wynosi 3.553,20 zł a w przypadku rozliczania skladek 
w preferencyjnej wysokości 903 zł.

Minimalna podstawa naliczania składki zdrowotnej jest uzależniona od wyboru sposobu opodatkowania i dla zasad ogólnych oraz liniówki wynosi 270,90 zł. 

Składki wpłaca się jedną na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez ZUS.  Numer tego rachunku można znależć na stronie www.eskladka.pl podając swój numer NIP i REGON

Skala podatkowa 2022 rok

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

ponad

do

 

120.000 zł

17 % minus kwota zmniejszająca podatek 

120.000 zł

 

15.300 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

 
Płace
Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3.010 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wynosi 2.800 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wynosiło 2.600 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło 2.250 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosiło 2.100 zł.
 
Odsetki od zaległości podatkowych
Od 9 października 2014 roku wynoszą 8% w skali roku.
 
  
Odsetki budżetowe obniżone mają zastosowanie w przypadku zlożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji i dopłaty związanego  z tym  podatku  w ciagu 7 dni - mozna wówczas stosować odsetki obniżone o 25% w stosunku do  stawki podstawowej.
 
Odsetki ustawowe
Od 01 lipca 2020 roku wynoszą 10,1 % w skali roku.
 
Ewidencja przebiegu pojazdu

Okres

od 14.11.2007 - nadal
(w zł)

Stawka za 1 km przebiegu:

 

a) samochodu osobowego

 

- o poj. skok. do 900 cm3

0,5214

- o poj. skok. pow. 900 cm3

0,8358

b) motocykla

0,2302

c) motoroweru

0,1382