Wskaźniki 2023

 

Wysokość składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą aktualna od stycznia 2022

RODZAJ

KWOTY PODSTAWOWE

KWOTY PREFERENCYJNE

SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

ZUS SPOŁECZNY

1.316,54

1.214,60

331,26

305,61

ZUS ZDROWOTNY

*

*

*

*

FP i FGŚP

101,94

101,94

0

0

RAZEM

1.418,48 

1.316,54

                               331,26

305,61

Minimalna podstawa naliczania składek na ubezpieczenie społeczne w 2023 wynosi 4.161,00 zł a w przypadku rozliczania skladek 
w preferencyjnej wysokości 1.047 zł.

Minimalna składka zdrowotna przy wyborze rozliczania według zasad ogólnych lub podatku liniowego wynosi 314,10. 

Kwoty składki zdrowotnej dla ryczałtowców będą znane dopiero na począyku 2023 roku gdyż sa uzaleznione od przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2022.

Składki wpłaca się jedną na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez ZUS.  Numer tego rachunku można znależć na stronie www.eskladka.pl podając swój numer NIP i REGON.

Skala podatkowa 2023 rok:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

ponad

do

 

120.000 zł

17 % minus kwota zmniejszająca podatek 

120.000 zł

 

15.300 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

 
Płace
Minimalne wynagrodzenie w pierwszym półroczu 2023 roku wyniesie 3.490 zł a w drugim półroczu 3.600 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3.010 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wynosiło 2.800 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wynosiło 2.600 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło 2.250 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosiło 2.100 zł.
 
Odsetki od zaległości podatkowych
Od 8 września 2022 roku wynoszą 16,50 % w skali roku.
 
  
Odsetki budżetowe obniżone mają zastosowanie w przypadku zlożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji i dopłaty związanego  z tym  podatku  w ciagu 7 dni - mozna wówczas stosować odsetki obniżone o 25% w stosunku do  stawki podstawowej.
 
Odsetki ustawowe
Od 8 września 2022 roku wynoszą 12,25 % w skali roku.
 
Ewidencja przebiegu pojazdu

Okres

od 14.11.2007 - nadal
(w zł)

Stawka za 1 km przebiegu:

 

a) samochodu osobowego

 

- o poj. skok. do 900 cm3

0,5214

- o poj. skok. pow. 900 cm3

0,8358

b) motocykla

0,2302

c) motoroweru

0,1382