OBOWIĄZKOWA INSTALACJA TERMINALI PŁATNICZYCH

Z 2022 rokiem firmy sprzedające swoje towary i usługi konsumentom i ewidencjonujące ten obrót na kasie fiskalnej mają obowiązek instalacji terminala płatniczego w każdym miejscu wykonywania tych czynn0ści. Od lipca 2022 roku dodatkowym wymogiem w przypadku użytkowania kas fiskalnych on-line będzie użytkowania terminala zintegrowanego z kasą fiskalną. Niedstosowanie się do tego wymogu grozi karą w kwcie 5.000 zł.