Aktualności podatkowe

ZUS zdrowotny z tytułu powołań

Wynagrodzenia z tytułu powołania do zarządu oraz do funkcji prokurenta od 2022 roku będą podlegać ozusowaniu składką zdrowotną w wysokości 9% podstawy wynagrodzenia (nie będą nadal podlegać składkom społecznym).

OBOWIĄZKOWA INSTALACJA TERMINALI PŁATNICZYCH

Z 2022 rokiem firmy sprzedające swoje towary i usługi konsumentom i ewidencjonujące ten obrót na kasie fiskalnej mają obowiązek instalacji terminala płatniczego w każdym miejscu wykonywania tych czynn0ści. Od lipca 2022 roku dodatkowym wymogiem w przypadku użytkowania kas fiskalnych on-line będzie użytkowania terminala zintegrowanego z kasą fiskalną. Niedstosowanie się do tego wymogu grozi karą w kwcie 5.000 zł.

ZMNIEJSZONY LIMIT TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH

Limit transakcji gotówkowych zawieranych pomiędzy firmami miał pierwotnie zostac obniżony do 8 000 zł w 2022 roku ale termin tej zmiany został przesunięty na 2024 rok. Nadal obowiązuje więc limit 15.000 zł.