ZUS zdrowotny z tytułu powołań

Wynagrodzenia z tytułu powołania do zarządu oraz do funkcji prokurenta od 2022 roku będą podlegać ozusowaniu składką zdrowotną w wysokości 9% podstawy wynagrodzenia (nie będą nadal podlegać składkom społecznym).