ZMNIEJSZONY LIMIT TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH

Limit transakcji gotówkowych zawieranych pomiędzy firmami zostaje z 2022 rokiem obniżony do 8 000 zł (poprzedni wynosił 15.000 zł).