ZMNIEJSZONY LIMIT TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH

Limit transakcji gotówkowych zawieranych pomiędzy firmami miał pierwotnie zostac obniżony do 8 000 zł w 2022 roku ale termin tej zmiany został przesunięty na 2024 rok. Nadal obowiązuje więc limit 15.000 zł.