Limity 2024

Małym podatnikiem VAT jest przedsiebiorca do kwoty 9.218.000 zł (2.000.000 euro) obrotu brutto w 2023 roku (w przypadkach niekrótych przedsiebiorców głównie uzyskującym wynagrodzenie prowizyjne limit jest mniejszy i wynosi 207.000 zł (45.000 euro) obrotu brutto.

Małym podatnikiem z punktu widzenia przepisów CIT i PIT jest przedsiębiortwo do limitu obrotu w 2023 roku w wysokości 9.218.000 zł tj. 2.000.000 euro.

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT do kwoty 200.000 zł.
 
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych - od 9.218.200 zł  (2.000.000 euro) przychodu z 2023 roku.
 
Limit do ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - do 9.218.200 zł  (2.000.000 euro) przychodów rocznie.
 
Limit do przychody opodatkowanych ryczałtem kwartalnie - do 921.820 zł (200.000 euro) przychodów rocznie.
 
Limit do jednorazowej amortyzacji- kwota 230.000 zł (50.000 euro), przy czym limit 3-letni wynosi 300.000 euro (ZMIANA W STOSUNKU DO LAT WCZEŚNIEJSZYCH)
 
Wysokość limitów zwalniających z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej:  20.000 zł.
 
Limit transakcji dokonywanych bez pośrednictwa rachunku bankowego: 15.000 zł.