Wskaźniki 2024

 

Wysokość składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą aktualna od stycznia 2024

RODZAJ

KWOTY PODSTAWOWE

KWOTY PREFERENCYJNE

SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

ZUS SPOŁECZNY

1.485,31

1.370,30

402,65

371,47

ZUS ZDROWOTNY

*

*

*

*

FP i FGŚP

115,01

115,01

0

0

RAZEM

1.600,32 

1.485,31

                              402,65

371,47

Minimalna podstawa naliczania składek na ubezpieczenie społeczne w 2024 wynosi 4.694,40 zł a w przypadku rozliczania skladek w preferencyjnej wysokości 1.272,60 zł.

Minimalna składka zdrowotna przy wyborze rozliczania według zasad ogólnych lub podatku liniowego wynosi 381,78. 

Kwoty składki zdrowotnej dla ryczałtowców uzaleznione są od obrotu i wynoszą:

-dla przychodów rocznych do 60.000 zł: kwota jeszcze nieznana zł

-dla przychodów rocznych wynoszących ponad 60.000 zł ale mniej niż 300.000 zł: kwota jeszcze nieznana zł

- dla przychodów rocznych wynoszących ponad 300.000 zł: kwota jeszcze nieznana zł

Składki wpłaca się jedną na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez ZUS.  Numer tego rachunku można znależć na stronie www.eskladka.pl podając swój numer NIP i REGON.

Skala podatkowa 2024 rok:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

ponad

do

 

120.000 zł

12 % minus kwota zmniejszająca podatek 

120.000 zł

 

10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

 
Płace
Minimalne wynagrodzenie w pierwszym półroczu 2024 roku wyniesie 4.242 zł a w drugim półroczu 4.300 zł
Minimalne wynagrodzenie w roku 2023 wynosiło 3.490 zł w pierwszym półroczu i 3.600 w drugim półroczu
Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3.010 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wynosiło 2.800 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wynosiło 2.600 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło 2.250 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosiło 2.100 zł.
 
Odsetki od zaległości podatkowych
Od 8 września 2022 roku wynoszą 16,50 % w skali roku.
 
  
Odsetki budżetowe obniżone mają zastosowanie w przypadku zlożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji i dopłaty związanego  z tym  podatku  w ciagu 7 dni - mozna wówczas stosować odsetki obniżone o 25% w stosunku do  stawki podstawowej.
 
Odsetki ustawowe
Od 8 września 2022 roku wynoszą 12,25 % w skali roku.
 
Ewidencja przebiegu pojazdu

Okres

od 2022
(w zł)

Stawka za 1 km przebiegu:

 

a) samochodu osobowego

 

- o poj. skok. do 900 cm3

0,89

- o poj. skok. pow. 900 cm3

1,15

b) motocykla

0,69

c) motoroweru

0,42